Info

Event Brønderslev blev stiftet i 2012.

Foreningens hovedformål er at skabe socialt samvær og hygge om byens borgere og erhvervsfolk ved at arrangere festlige events til forskellige lejligheder - eksempelvis i samarbejde med Den Runde Pavillons Venner, Handelsstandsforeningen m.fl.

For at støtte lokale erhvervsdrivende skal samarbejdspartnere til vareindkøb mv., så vidt muligt være fra lokalområdet.
Evt. overskud går til efterfølgende arrangementer, samt til støtte af Pavillonens Venner og andre velgørende foreninger, der gør et stykke lokalt arbejde.


► Foreningens vedtægter

 

 

 

 

 

info@eventbronderslev.dk   •  www.eventbronderslev.dk